KORSEC posiada dwie wersje:

KORSEC1.0 oraz KORSEC2.0, zoptymalizowaną pod kątem obciążenia urządzeń rozsiewczych oraz zgodną ze standardem DVB-CSA.

KORSEC1.0 może być stosowany tylko w modelu transmisji typu unicast.
KORSEC1.0 jest wdrożony na STB typu: Zyxel1001H, MAG200 MAXI, MAG200 MINI, MAG200 Compact, MAG250 MINI, MAG250 Compact.

KORSEC2.0 może działać zarówno w trybie unicast, jak i multicast.
System KORSEC posiada swoje instancje w stacji czołowej (headend), serwerach szkieletu oraz w STB.

System KORSEC jest używany obecnie przez trzy systemy telewizyjne, w tym przez telewizję
System KORSEC charakteryzuję się wysoką skutecznością zabezpieczania dostępu do treści chronionych, ponieważ część klucza znajduje się poza urządzeniem (PIN), a system dodatkowo wykrywa nielegalne, nawet idealne, kopie STB.

Next

Budowa systemu

System składa się z modułu lub wielu modułów szyfrujących ulokowanych w stacji bazowej i/lub stanowiących jej moduły wyniesione oraz odbiorników połączonych z tymi modułami za pomocą sieci pakietowej.Moduły wyniesione są połączone ze stacją bazową za pomocą traktów dwukierunkowych. Sterowanie przepływem danych podczas uruchamiania się nowego odbiornika odbywa się wg. następującego schematu:

 • odbiornik wysyła swój publiczny identyfikator
 • odpowiedni moduł szyfrujący zwraca do odbiornika adres pobrania wybranego oprogramowania deszyfrującego znajdującego się w module szyfrującym lub odbiorniku
 • odbiornik uruchamia wskazane oprogramowanie
 • moduł szyfrujący przejmuje kontrolę nad odbiornikiem oraz audytuje odbiornik, w przypadku niepowodzenia kończy interakcje z odbiornikiem
 • przy pomocy aktualnego oprogramowania (w tym rodzaju szyfru) i na podstawie tajnego identyfikatora i/lub hasła wprowadzanego przez użytkownika lub zapamiętanego w pamięci odbiornika, odbiornik stara się nawiązać dwa równoległe logiczne połączenia do modułu szyfrującego
 • moduł szyfrujący porównuje przesłane dane z aktualną bazą autoryzowanych odbiorników oraz aktualnym stanem tego odbiornika i w zależności od wyniku odrzuca połączenie albo pozwala je nawiązać, przy czym jedno z połączeń jest szyfrowane (S) a drugie nieszyfrowane (O)
 • odbiornik zwraca się przy użyciu (S) o określoną treść
 • moduł szyfrujący porównuje przesłane żądanie z aktualną bazą autoryzowanych odbiorników i ich uprawnień oraz aktualnym stanem tego odbiornika i w zależności od wyniku odrzuca żądanie lub rozpoczyna transmisje przy pomocy (S) i (O)
 • po otrzymaniu zamówionej treści odbiornik odszyfrowuje strumień oraz składa go w uporządkowaną całość oraz zmienia format tak, aby strumień oryginalny nie był dostępny poza systemem
 • strumień w zmienionym formacie jest wysyłany poza system (np. do wyświetlaczy)
 • na żądanie użytkownika przejście do pkt. 7 lub wyłączenie odbiornika

Next

Certyfikat jakości

System KORSEC jest autoryzowany przez europejskich dostawców kontentu jak:

Discovery Channel

Kanał Discovery Channel uznawany jest za globalną markę mediową cieszącą się największym zaufaniem. Od 1989 roku dociera do 149 mln abonentów w 145 krajach na świecie (w tym 17 europejskich). Nadawany w Polsce od 1995 roku. Emituje przez 24 godziny dziennie filmy i programy popularnonaukowe, historyczne i przyrodnicze.

HBO

Płatna amerykańska stacja telewizyjna nadająca głównie filmy największych wytwórni filmowych z Hollywood oraz produkująca własne seriale telewizyjne.

Eurosport

W ofercie Eurosportu znajduje się ponad 100 różnych dyscyplin sportowych. Eurosport dociera do 100 milionów rodzin w 54 krajach Europy i Basenu Morza Śródziemnego - szacunkowo stanowi to ponad 240 miliony odbiorców.

... wiele, wiele innych!

Next

Szyfrowanie KORSEC

Zarówno odbiornik jak i moduł szyfrujący posiada pamięć przeznaczoną na buforowanie strumienia na potrzeby transmisji.

System może być zaimplementowany w rożnych architekturach telekomunikacyjnych. Połączenie (O) i (S) może mieć formę rozsiewczą (np. broadcast), rozsiewczą ograniczoną (multicast) oraz dedykowaną (unicast). Od połączenia (O) i (S) nie jest wymagana bezstratna transmisja danych, gdyż brakujące dane odbiornik może zamówić w module szyfrującym ponownie przy pomocy połączenia (O) lub (S). Logika modułu szyfrującego zabrania takiego rozdysponowania całej transmisji w sposób umożliwiający skompletowanie strumienia oryginalnego poprzez nasłuchiwanie kanałów transmisyjnych, w tym pakietów powtórzonych.Połączenia (O) oraz (S) mogą być realizowane w tym samym medium transmisyjnym lub różnych (np. (O) – kanał satelitarny, (S) – modem kablowy).

Next

Co sprawia, że KORSEC jest wyjątkowy?

Innowacyjne podejście do sposobu sterowania przepływem informacji, pozwoliło nam na stworzenie modułu który posiada cechy pożądane przy bezpiecznym przsyle danych.

Zapobiegawczy

Chroni oryginalny strumień treści przed wypłynięciem poza system w oryginalnym formacie jednocześnie nie utrudniając użytkownikowi autoryzowanego odbiornika poprawnego odbioru przesłanych treści.

Bezpieczny

Niezwłocznie identyfikuje drugi identyczny włączony (skopiowany, podrobiony) odbiornik.

Zautomatyzowany

W przypadku wykrycia próby nieautoryzowanego dostępu lub wykrycia udostępnienia tajnego identyfikatora i/lub hasła może podjąć reakcję niezwłocznie np. wstrzymać przesyłanie strumienia do wybranych odbiorników lub go nie rozpoczynać.

Wydajny

Nie wymaga szyfrowania całości strumienia oryginalnego aby uchronić strumień przed nieautoryzowanym dostępem. Dodatkowo może poprawnie działać na sieciach przesyłowych o względnie niskich parametrach jakościowych, pomimo jednoczesnej możliwości używania transmisji rozsiewczej.

Inteligentny

Umożliwia w dowolnym momencie analizę budowy danego odbiornika przez eksperta lub automat ponieważ posiada kontrolę nad odbiornikiem.

Dokładny

Posiada możliwość raportowania czasów rozpoczęcia i zakończenia transmisji danej treści w rozbiciu na odbiorniki.